Let iznad europskog neba

Osim održivosti projekt Transflorium u sebi sadrži i psihosocijalne elemente rada s djecom i mladima s područja Sisačko-moslavačke županije.
Ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) Boris Jokić prvi put je javno predstavio rezultate istraživanja o utjecaju potresa na odgoj i obrazovanje s naglaskom na Sisačko-moslavačku županiju. Riječ je o projektu “Nacionalno praćenje učinaka pandemije
covid-19 i potresa na sustav odgoja i obrazovanja” koji se izvodi u okviru programskih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja. Istraživanje je provedeno u svibnju i lipnju prošle godine, a u istraživanju o utjecaju potresana sustav odgoja i obrazovanja sudjelovali su učenici i zaposlenici u 52 osnovne i srednje škole iz SMŽ-a, Zagrebačke županije i Grada
Zagreba. U istraživanju je sudjelovalo više od 5329 učenika iz tri generacije (6. i 8. razred osnovne škole i završni razred srednje škole), te 1445 učitelja i nastavnika. Posljedice potresa su vrlo konkretne – nemogućnost usredotočenja i nedostatak motivacije. To se pak najzornije vidi na primjeru Sisačko-moslavačke županije gdje više od polovice nastavnika iskazuje da su potresi negativno utjecali na njihov svakodnevni život, a više od trećine da je potres negativno ili izrazito negativno djelovao na njihovu opću psihološku dobrobit. Istraživanje je pokazalo i da su potresi negativno utjecali na živote značajnoga dijela
učenika, da procjena negativnosti utjecaja potresa raste s dobi i posebno je istaknuta kod učenika iz Sisačko-moslavačke županije.

Riječ je o vidnom porastu blažih do težih oblika duševnih smetnji, a nažalost ponekad je nužna i hospitalizacija nakon čega mlada oboljela osoba prolazi potpunu društvenu izolaciju jer je u Hrvatskoj bilo kakav oblik psihičkog oboljenja još uvijek stigmatizirano, a psihijatrija je mračni prostor o kojem se ne govori već šapuće.

Proteklih par mjeseci tim KroNland je nekoliko puta preletio europsko nebo u potrazi za adekvatnijim rješenjima od farmakoterapije kao još uvijek najsnažnijeg hrvatskog pristupa u otklanjanju bilo kakvih vrsta duševnih smetnji od anksioznosti do akutne psihoze.

Smatra se da su glavni mogući uzroci akutne psihoze sociodemografski čimbenici i stresori te da je jedan od mogućih uzroka akutne psihoze stres tj. trauma kao okidač kod osoba s genetskim predispozicijama. Takva vrsta psihoze s označenim prisustvom stresora je relativno kratkotrajna reaktivna psihoza zato što se simptomi pojavljuju ubrzo nakon odgovora na događaj koji bi bio izrazito stresan u gotovo svim sličnim okolnostima.

Dok u Hrvatskoj još uvijek prevladava biomedicinski pristup brizi o mentalnom zdravlju te nije razvijen sustav brige o mentalnom zdravlju u zajednici, niti sustav podrške osobama sa psihosocijalnim teškoćama nakon njihovog bolničkog liječenja, u Nizozemskoj se oko mlade oboljele osobe oformi tim od osam osoba koje stavljaju fokus na pojedinca u vlastitom oporavku.

Norveška je jedna od prvih zemalja u kojoj se akutne psihoze liječe bez antipsihotika We shall overcome, a sa svojim rezultatima svakako prednjači Finska kroz svoj program “Otvoreni dijalog” koji trenutno dobiva najbolje rezultate kod prvih psihotičnih epizoda, i to među svim zemljama razvijenog svijeta – otprilike 85% potpunog oporavka, velikom većinom bez antipsihotika.

U sve tri zemlje dobri rezultati u otklanjanju bilo kakvih psihosocijalnih poremećaja kod djece i mladih postižu se kroz art terapije i terapije vrtlarstva.

Nakon svih prikupljenih informacija i adekvatnih materijala naše planirane aktivnosti u sklopu projekta Transflorium su pokretanje radionica ART-terapija i radionica permakulture za djecu i mlade s područja Sisačko-moslavačke županije, a glavne partnerske organizacije u ovom dijelu projekta Transflorium su ASA Amsterdam Street Art i Udruga Zasadi stablo, ne budi panj. Više o planiranim aktivnostima čitajte u narednim postovima.

Autor fotografije: Andro Umičević, 24. rujna 2022.

Piše: Sandra Drnić, Lelystad, 21. ožujka 2023.


.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top