Piše: Ivan Kantoci

Raccordament 3
Twello, NL – 7391 BX
Nizozemska

Rođen u Pregradi, Hrvatsko zagorje, 17.05.1954.  Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu završio je 1979. studij teologije, a na Višoj školi za socijalne radnike u Zagrebu 1982. studij socijalnog rada. U Pregradi je od 1982. do 1987. bio socijalni radnik u poduzeću Okiroto, nakon čega odlazi u Nizozemsku i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta Brabant u Tilburgu završava studij za pastoral. Pastoralni je radnik do 2002. u biskupiji Breda, na župi sv. Bartolomeja u Zevenbergenu, a zatim do umirovljenja u rujnu 2020. u nadbiskupiji Utrecht, u župi sv. Franje i Klare u gradu Twello i okolici te župi Emaus u gradu Apeldoorn. Jedan je od inicijatora osnivanja Zaklade Nizozemska-Hrvatska (1991.-2013.) član upravnog odbora, dugogodišnji tajnik i predsjednik. Objavio je knjigu Pisma iz Nizozemske i velik broj priloga na internetskim stranicama grada Pregrade. Sa suprugom Christien Kantoci-Janssen živi u Twellu.